Blaasstenen

Konijnen hebben, in tegenstelling tot andere dieren, een zeer efficiënte kalkopname. Kalk wordt gebruikt in de botopbouw. Kalk dat niet gebruikt wordt, wordt via de urine uitgescheiden. 

Blaasstenen en stenen vastgelopen in de plasbuis
Wanneer de urine oververzadigd is met kalk ontstaan al snel blaasstenen. In bijna alle gevallen bestaan de blaasstenen uit calciumoxalaat.

Symptomen
Blaasstenen irriteren de blaaswand en leiden tot een blaasontsteking of een verstopping van de urinebuis. De eerste tekenen die duiden op een ontsteking of een (gedeeltelijke) obstructie zijn: pollakiurie (frequent urineren), hematurie (bloed in de urine), pijn en persen bij het plassen. Wanneer de urinebuis volledig is verstopt, raakt de urinestroom geblokkeerd. Hierdoor raakt de blaas overvol en kunnen de nieren de afvalstoffen niet langer uit het lichaam verwijderen, waardoor er een ophoping ontstaat van deze stoffen in het lichaam. Dit uit zich in lusteloosheid, verlies van eetlust, braken en algehele malaise

Diagnose
De diagnostiek van 'blaasgruis' bestaat uit twee onderdelen. In eerste instantie moet vastgesteld worden of er daadwerkelijk sprake is van blaasstenen. Konijnen kunnen een bepaalde kleurstof (porfyrine) in hun urine uitscheiden die de urine rood kleurt. Aangezien de urine rood kleurt, lijkt het alsof het konijn bloed verliest met de urine. De diagnose 'blaasstenen' wordt gesteld aan de hand van de volgende maatstaven:

  • Klinische verschijnselen: De eerder genoemde klachten kunnen het vermoeden geven voor de diagnose 'blaasstenen', maar de klachten kunnen bij verschillende aandoeningen voorkomen. Om de definitieve diagnose te stellen, is verder onderzoek noodzakelijk.
  • Vergroting van bovenstaande foto.
    Lichamelijk onderzoek: In sommige gevallen kan de dierenarts de stenen in de blaas of de plasbuis (zie röntgenfoto hiernaast) voelen. Dit kan alleen als de stenen groot genoeg zijn.
  • Microscopisch urine-onderzoek: Onder de microscoop kunnen eventueel aanwezige kristallen worden waargenomen. Aan de hand van het uiterlijk van de kristallen kan de dierenarts vaststellen van welk type 'blaasgruis' sprake is.
  • Röntgenonderzoek of echografisch onderzoek: De aanwezigheid en de locatie van de stenen is in veel gevallen vast te stellen door middel van een röntgenfoto (zie de foto's) of een echo.

Behandeling
Wanneer de blaasstenen een volledige obstructie van de urinewegen veroorzaken, dienen deze stenen spoedig door de dierenarts verwijderd te worden. Hiervoor moet bijna altijd worden geopereerd. Een kleine blaassteen die net voor de opening van de plasbuis ligt kan soms via de plasbuis worden verwijderd, zodat een operatie kan worden voorkomen.

Preventie
Om te voorkomen dat nieuwe stenen ontstaan wordt de voeding aangepast. Zo moet het konijn groente krijgen die na het wassen niet wordt afgedroogd. Kalkrijke groenten en knaagstenen moeten worden gemeden om het teveel aan kalk te vermijden. Daarnaast moet ook geselecteerd worden op het type hooi dat wordt gevoerd. Hooi gebaseerd op Alfalfa bevat namelijk ook veel kalk.