Coccidiose

De meest voorkomende darmparasiet bij konijnen zijn coccidiën. Het zijn kleine parasieten die zich in de darmwand en de lever nestelen. Een konijn wordt besmet door opname van de eieren vanaf de grond of groente. Door de schade die ze aanrichten ontstaat diarree, soms met bloed. Daarnaast vermageren de dieren en kunnen ze zelfs overlijden.

Diagnose
De diagnose wordt gesteld door mest te onderzoeken op de eieren van de parasiet (oöcysten). Dit kan eenvoudig onder de microscoop in een natief preparaat of na flotatie.

Behandeling
Wanneer de diagnose vroeg wordt gesteld kunnen de dieren behandeld worden met een anti-coccidiose middel. Om verdere verspreiding van de coccidiën te voorkomen moet het hok goed schoon en droog worden gemaakt.