Diarree

Om verschillende redenen kan een konijn dunne ontlasting krijgen. Van een konijn met diarree moet altijd de ontlasting worden onderzocht. Worden er geen parasieten, zoals coccidiën, gevonden dan moet kritisch worden gekeken naar de voeding. Een konijn dat vooral brokjes eet en weinig of geen hooi heeft vaak eerder last van diarree. Daarnaast zijn er konijnen die gevoelig reageren op bepaalde groenten.

Behandeling
Het belangrijkste bij een konijn met diarree is om de oorzaak aan te pakken. Daarnaast zal een konijn met diarree de eerste tijd alleen hooi mogen. Als de ontlasting weer normaal is kan langzaam wat groente worden bijgevoerd. Krijgt het konijn weer diarree dan kan ze gevoelig zijn voor bepaalde groente. Verwar de diarree niet met caecotrofen of nachtkeutels (zie Voeding).