Nieuws

De website bijzonderedieren.nl is een initiatief van:

Drs. S. Peters
Dierenarts

Dierenziekenhuis Eindhoven
Marconilaan 26
5621 AA Eindhoven
040 - 304 0054

Dr. F. Verstappen
Dierenarts Specialist

Dierenkliniek Driebergen Leersum eo
Hoofdstraat 121/123
3971KG Driebergen-Rijsenburg
0343 - 512 063

Deze website is een product van Veterinair Adviesbureau Bijzondere Dieren Helmond.

Disclaimer en Copyright

De teksten op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter altijd zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd. De makers van bijzonderedieren.nl zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens op deze website.
Copyright bijzonderedieren.nl. Alle rechten voorbehouden.

Teksten en grafische voorstellingen op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van bijzonderedieren.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, digitaal, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of andersoortige gedeeltelijke of gehele bewerkingen. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Veterinair Adviesbureau Bijzondere Dieren
info@bijzonderedieren.nl

Over verwijzingen naar informatiebronnen buiten deze website, neemt bijzonderedieren.nl geen verantwoordelijkheid voor wat betreft nauwkeurigheid of enig ander aspect van de betreffende informatie.

Colofon

Veterinair Adviesbureau Bijzondere Dieren, Helmond

BTW nummer: NL 15 89 69 88 1B 01

KvK Eindhoven: 17 25 16 54