Besmettelijke Snot

Er zijn twee bacteriën die een infectie van de luchtwegen kunnen veroorzaken bij het konijn. Meestal gaat het om de minst ernstige van de twee, namelijk Bordetella bronchiseptica. Deze veroorzaakt een snotneus en in een enkel geval traanoogjes. Veel ernstigere verschijnselen geeft Pasteurella multocida. Bij huiskonijnen zien we deze bacterie nauwelijks. De symptomen kunnen bestaan uit een snotneus, traanoogjes, oorontsteking, longontsteking en abcessen.

Diagnose
De diagnose wordt veelal gesteld aan de hand van de symptomen. In de hevige gevallen, waarbij de dieren met open bek ademen, zal verder onderzoek moeten worden gedaan om onder andere longproblemen door een hartprobleem uit te sluiten. Veelal wordt dan een röntgenfoto gemaakt van de borstkas en eventueel een ECG.

Behandeling
Beide bacteriën zijn onder controle te krijgen met een antibioticumkuur. In een aantal gevallen moeten verschillende antibiotica worden gecombineerd.

Prognose
Konijnen kunnen geheel klachtenvrij worden na het gebruik van een antibioticumkuur. Omdat ook gezonde konijnen de bacteriën bij zich dragen is het mogelijk dat het konijn weer ziek wordt na verloop van tijd. Afhankelijk van de ernst van de symptomen zal dan weer worden besloten om een nieuwe antibioticumkuur te starten. In dergelijke gevallen wordt ook bekeken of een ander antibioticum moet worden gebruikt. Ook wanneer de klachten niet geheel zijn verdwenen na een eerste antibioticumkuur kan ervoor worden gekozen om een ander antibioticum in te zetten. Soms blijft er echter altijd een restverschijnsel over van de ziekte, deze aandoening wordt "Chronische Snot" genoemd.