Slangen

Slangen behoren tot de reptielen of Reptilia. Zoals alle dieren zijn de slangen verdeeld in verschillende groepen, zoals superfamilies, families, onderfamilies en geslachten. In totaal zijn er 17 families, met als bekendere de boa's, de adders, de cobra's en de in Europa bekende gladde slangen. Families hebben vaak onderfamilies, bekende groepen van bijvoorbeeld de familie adders zijn de ratelslangen (geslacht Crotalus) en de groefkopadders (onderfamilie Crotalinae). Soms veranderen wetenschappers de indeling van de slangen omdat recente ontdekkingen tot nieuwe inzichten leiden over de onderlinge verwantschappen. Het aantal soorten slangen kan per familie sterk verschillen, de familie gladde slangen telt meer dan duizend soorten, sommige families tellen slechts een enkele soort.

De families van slangen zijn verdeeld in drie groepen die superfamilies worden genoemd. De eerste groep heet Henophidia en bevat 7 families, waaronder de boa's en de pythons. Soorten uit sommige families zijn giftig. De tweede groep wordt Typhlopoidea genoemd en omvat drie families van relatief kleine, dunne slangetjes die meestal ondergronds leven en niet giftig zijn.

De derde groep wordt met Xenophidia aangeduid en bevat 'de rest'; de zeeslangen, de adders, de wrattenslangen, de gladde slangen en de familie Elapidae, die soms gifslangen wordt genoemd. Er zijn drie families van slangen met giftige soorten, de Elapidae worden echter als de gevaarlijkste giftige slangen gezien, voorbeelden zijn de mamba's, de koraalslangen en de cobra's.

Teksten: Kim Bekx, voor Bijzondere Dieren