Tandproblemen

Konijnen hebben vier snijtanden in de bovenkaak en twee snijtanden in de onderkaak. In elke kaak hebben ze 5 paar kiezen. De snijtanden en kiezen van konijnen groeien altijd door. Ze blijven op lengte doordat ze tegen elkaar afslijten tijdens het kauwen van hun voer. Wanneer de kiezen niet goed afslijten ontstaan er scherpe punten aan. Deze haken prikken in de tong en in de wang. Vanwege de pijnlijkheid bij het kauwen stopt een konijn met eten. Onder narcose moeten de haken worden verwijderd, zodat het konijn weer gaat eten.

De twee belangrijkste redenen waarom de tanden van een konijn niet goed afslijten zijn:

  • Verkeerde voeding
  • Afwijkende stand van de tanden

Voeding
Voor een konijn zijn hooi en groente onmisbaar. Behalve voor een goede spijsvertering is het ook van groot belang voor slijtage van snijtanden en kiezen. Bij het kauwen van hooi en groente schuren de tandoppervlakken over elkaar, waardoor ze afslijten. Bij het kauwen van brokvoeding slijten de tanden veel minder. Dit is de reden dat er een maximum wordt gesteld aan de hoeveelheid brokvoeding die een konijn per dag mag hebben. Ook al lijkt het vreemd, maar zelfs de snijtanden slijten door het kauwen van hooi en groente. Daarnaast slijten de snijtanden door het bijten op allerlei voorwerpen zoals de kooi, een huisje of een stuk hout. Voor het bijhouden van de snijtanden is een knaagsteen echter overbodig en gevaarlijk. Een knaagsteen bevat mineralen, zoals Calcium. Een teveel aan calcium kan blaasstenen tot gevolg hebben (zie Voeding).

Afwijkende stand
Een afwijkende stand van snijtanden en kiezen kan aangeboren zijn, maar ook pas op latere leeftijd zijn ontstaan. Dit laatste is meestal het gevolg van ontstekingen aan de tandwortels tengevolge van beschadiging of breuken van de tanden. Wanneer de stand van een tand afwijkend is zal hij de tegenoverliggende tand onvoldoende raken. De oppervlakken komen niet meer goed tegen elkaar aan. De tanden slijten onvoldoende en groeien door.

Snijtanden
Wordt een konijn geboren met snijtanden die verkeerd zijn aangelegd, dan geeft dat uiteindelijk grote problemen. De afwijkend gevormde snijtanden slijten onvoldoende af. Ook de snijtanden in de andere kaak groeien door. Dit belemmert uiteindelijk het eten. Verkeerd aangelegde snijtanden moeten regelmatig worden bijgeslepen. De meeste konijnen verdragen het slijpen goed, zelfs zonder narcose. Knippen is uit den boze! Het veroorzaakt veel pijn en leidt tot ontstekingen. Een veel betere en definitieve oplossing is om de tanden onder narcose te trekken. Konijnen zonder snijtanden eten beter dan met scheve snijtanden.

Kiezen
Kiezen die een verkeerde stand hebben aangenomen groeien eveneens door. Aan de oppervlakken kunnen zich scherpe punten vormen. De scherpe punten prikken in de wang of tong en veroorzaken pijn en ontstekingen. De kiezen in de onderkaak kunnen echter ook over de tong heen groeien. Een konijn met dit probleem kan zijn tong niet meer bewegen. Eten, kauwen en slikken worden zo onmogelijk. Deze konijnen zullen dan ook veel speekselen. Om de problemen zo snel mogelijk op te lossen zullen de kiezen onder narcose moeten worden bijgeslepen tot de normale lengte.

Zie ook Tandheelkunde bij Dierenkliniek "Brouwhuis"