Vaccinaties

Er zijn twee belangrijke virusziekten die te voorkomen zijn door de dieren te vaccineren.

Myxomatose:
Deze virusziekte wordt door stekende insecten overgebracht. Het klassieke beeld van Myxomatose bestaat uit hevige symptomen waarbij met name de oogleden opzwellen. De oogleden plakken uiteindelijk aan elkaar en de dieren zien niets meer. Daarnaast krijgen de meeste dieren last van benauwdheid door gezwollen neusgangen. Wat minder vaak komt het voor dat konijnen ontstoken bulten krijgen op de rug (myxomen genaamd). Myxomatose kan ook in een lichtere vorm voorkomen. Meestal zijn dan de oogleden en de oren ontstoken. Zwangere dieren kunnen aborteren. Ook de regio rond de anus en geslachtsorganen kan aangetast raken. Het verloop van de ziekte gaat meestal snel. Myxomatose is in bijna alle gevallen dodelijk. Met vaccinatie kan de ziekte worden voorkomen.

Calicivirus of Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD):
Konijnen worden besmet via bloedzuigende insecten en besmet groenvoer. De ziekte heeft bijna altijd een dodelijke afloop, vaak zonder dat de konijnen verschijnselen van ziekte vertonen. Bij een mildere infectie ontstaat diarree, een bloederige neusuitvloeiing en ademhalings- problemen. Hierna overlijden de meeste dieren. Elk konijn ouder dan 2 maanden is gevoelig voor het virus. Een vaccinatie voorkomt een infectie met RHD.

Ons vaccinatie-advies:
Door middel van een vaccinatie worden konijnen beschermd tegen Myxomatose en VHS. Het onderstaande schema is een richtlijn bij het kiezen van het juiste tijdstip voor de vaccinatie van uw konijn.

Leeftijd   Vaccinatie
5 weken   Myxomatose en RHD
Daarna jaarlijks   Myxomatose en RHD