Voortplanting

Konijnenjongen worden naakt en blind geboren. De eerste 18 dagen leven ze van moedermelk. Een voedster komt slechts een paar keer in het nest om de jongen te voeren. Het voeden duurt slechts een paar minuten en kan makkelijk gemist worden. Tegen het einde van deze periode, op een leeftijd van ongeveer 14 tot 18 dagen, beginnen ze ook vast voedsel te eten.

Konijnen worden geslachtsrijp tussen de 3 en 12 maanden. Het precieze tijdstip is afhankelijk van het ras en het geslacht. Binnen een ras wordt een ram (het mannetje) meestal een maand later geslachtsrijp dan de voedster (het vrouwtje). De draagtijd van konijnen is ongeveer 30 tot 33 dagen.

Een konijn wordt gemiddeld 5 tot 10 jaar oud, maar er zijn uitzonderingen die wel 12 of zelfs 15 worden!

Wij raden aan om konijnen waar niet gefokt wordt te castreren of steriliseren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij konijnen een implantaat te plaatsen, waarmee de dieren tijdelijk chemisch worden gecastreerd.